Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje konserwację naszych dokumentów pergaminowych

Klasztor otrzymał w tym roku dotację na prace konserwatorskie 38 najstarszych dyplomów z lat 1257-1281. Poszczególne dokumenty zostaną poddane pełnej konserwacji według autorskiego programu prac. W wyniku realizacji zadania zostanie również zmieniony sposób przechowywania dyplomów. Zostaną one wyjęte z kwaśnych kopert i zamknięte w bezkwasowych pudłach, w których będą przechowywane w postaci rozłożonej.

Pierwszy pergamin poddany zabiegom konserwatorskim informuje o uposażeniu klasztoru klarysek w Zawichoście. Został wystawiony przez księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława Wstydliwego, brata fundatorki pierwszego na ziemiach polskich klasztoru klarysek, bł. Salomei. Do tej pory udało się oczyścić, poddać kompleksowej konserwacji i zabezpieczyć 15 obiektów

  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Opublikowane: 14 lipca 2016
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
kom. 601 727 287
klaryski@klaryski.pl