Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje konserwację naszych dokumentów pergaminowych

Klasztor otrzymał w tym roku dotację na prace konserwatorskie 38 najstarszych dyplomów z lat 1257-1281. Poszczególne dokumenty zostaną poddane pełnej konserwacji według autorskiego programu prac.

Dokument pergaminowy to pisemne oświadczenie, zredagowane w kancelarii (książęcej,  królewskiej lub innej), które służyło powstaniu, udowadnianiu własności, lub wykonywaniu określonych w tekście uprawnień. Archiwum Krakowskich Klarysek posiada w przeważającej ilości dokumenty pergaminowe z okresu średniowiecza.

Zbiór dokumentów zawiera cenne bulle papieskie z ołowianymi pieczęciami papieży: Aleksandra IV, Urbana IV, Klemensa IV, Grzegorza X, Innocentego V, Mikołaja III, Marcina IV, Mikołaja IV, Bonifacego VIII, Jana XXII, Grzegorza XI, Urbana VI. Zachowały się również dokumenty pergaminowe wystawione przez władców Polski: króla Władysława Łokietka (1333), króla Kazimierza Wielkiego (1364), królową Elżbietę Łokietkównę (1373), królową Jadwigę (1389), króla Władysława Jagiełłę (1395, 1401, 1405, 1431), króla Władysława Warneńczyka (1441), króla Kazimierza Jagiellończyka (1456, 1485, 1487), króla Zygmunta Starego (1546), jego syna, króla Zygmunta Augusta (1555), króla Stefana Batorego (1583), króla Jana Kazimierza (1649), króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669), króla Jana III Sobieskiego (1676), króla Augusta II Sasa (1701), jego syna Augusta III Sasa (1738) i ostatniego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego (1775).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Opublikowane: 17 października 2016
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
kom. 601 727 287
klaryski@klaryski.pl