Jubileuszowy rok bł. Salomei

Błogosławiona Salomea (1211 lub 1212 - 1268), Piastówna – księżniczka, która odrzuciła koronę królewską i wybrała ubóstwo idąc śladem św. Franciszka i św. Klary. Odkryła, że na Miłość odpowiada się miłością: całkowitą, pełną oddania i rezygnacji z siebie.

Dnia 19 listopada 2017 r. – w liturgiczne święto bł. Salomei - pierwszej polskiej klaryski - rozpoczął się JUBILEUSZOWY ROK 750 – lat od Jej śmierci.


Nasza krakowska wspólnota Sióstr Klarysek pragnie zaprosić do wspólnej modlitwy podczas nowenny miesięcy i duchowej łączności z nami w tym szczególnym ROKU JUBILEUSZOWYM 19.11.2017 – 19.11.2018.

NOWENNA MIESIĘCY rozpocznie się w lutym 2018 r. – każdego 19. dnia miesiąca w naszym kościele św. Andrzeja Ap. przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie, będzie sprawowana Msza św. o godz. 17.00 (szczegółowy plan dnia nowenny zamieszczamy w naszych AKTUALNOŚCIACH).

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w nowennie miesięcy, łącz się z nami odmawiając modlitwę jubileuszową:

Modlitwy
Jubileuszowa
oraz w intencji ojczyznyPieśni i poezja
O bł. SalomeiDokumenty
Dekret o odpuście zupełnym
oraz testament bł. SalomeiPamiątki
Z archiwum sióstr Klarysek

Modlitwa na Rok Jubileuszowy

Wszechmogący dobry Boże, Ciebie bł. Salomea kochała i wielbiła całym swoim życiem; przez Jej wstawiennictwo rozpal w moim sercu żywy płomień wiary i miłości oraz udziel mi łaski (...), o którą Cię proszę z pokora i ufnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Modlitwy ku czci świętych

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, módlmy się też wspólnie za przyczyną bł. Salomei w intencji naszej ojczyzny.

Modlitwa bł. Salomei w intencji ojczyzny

Panie, któryś w bł. Salomei pochodzącej z królewskiego rodu Piastów, dał nam wzór miłości kraju ojczystego, udziel za jej wstawiennictwem naszej Ojczyźnie łaski pokoju i zgody wewnętrznej, wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi Świętemu, a nas umocnij na drodze zdobywania koniecznych nam wartości moralnych – wierności w małżeństwach, poszanowania życia dzieci, trzeźwości i pracowitości, abyśmy przez to zapewnili sobie Twoje błogosławieństwo na życie doczesne i wieczne.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Więcej o bł. Salomei i roku jubileuszowym:
http://niedziela.pl/artykul/133807/nd/Byc-ksiezniczka
https://ewiater.wordpress.com/2017/11/19/blogoslawiona-od-krakowskich-klarysek
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/750-rocznica-smierci-pierwszej-polskiej-klaryski-bl-salomei/
http://ekai.pl/krakow-zainaugurowano-rok-jubileuszowy-pierwszej-polskiej-klaryski

Pieśni ku czci bł. Salomei1. Choć tyle wieków

2. Salomeo, święta księżno

3. Święta Matko, Salomeo

4. Pójdźmy radośnie

Poezja o bł. SalomeiDekret o odpuście zupełnym

W roku jubileuszowym błogosławionej Salomei, Penitencjaria Apostolska, udziela odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, który można uzyskać aż do dnia 31 grudnia 2018 roku i ofiarować za dusze wiernych przebywających w czyśćcu, poprzez nawiedzenie w formie pielgrzymki krakowski kościół świętego Andrzeja Apostoła i uczestnictwo w jubileuszowych obrzędach i okolicznościowych nabożeństwach.


Pełna treść

Testament Błogosławionej Salomei

Pokorna służebnica Chrystusa, siostra Salomea podaje rejestr niżej wymienionych dóbr wszystkim mającym przejrzeć obecne pismo. Rozezna wasze zgromadzenie, że ja, wzmocniona w Panu, zdrowa na ciele i duszy, co do moich włości zarządziłam, że należy tak rozdzielić.


Pełna treść

XIII-wieczne pamiątki w klasztorze

W Testamencie Salomea wspomina o „malowanych obrazach” i księgach oraz o wykwintnym wystroju kościoła. W obecnym wyposażeniu skarbca i archiwum krakowskich klarysek jest kilka, niezwykle cennych, średniowiecznych obiektów, które z dużym prawdopodobieństwem podziwiała również bł. Salomea: ikona mozaikowa z przełomu XII i XIII wieku, graduał franciszkański z ok. 1243 r. oraz ostensoria.


Pełna treść